Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1994 yılında “Kamu Yönetimi” adıyla kurulmuş ve 2002 yılında “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” adını almıştır. Bölüm 2012-2013 yılı itibarıyla alanında İstanbul ve Ankara’daki kamu üniversitelerinden hemen sonra en yüksek taban puanı ile öğrenci alan bölümlerden bir tanesidir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu halen bir profesör, üç doçent ve üç yardımcı doçent olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi, ve altı araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarında, toplam 1098 öğrenciye lisans öğretimi verilmektedir. Her iki programda da derslerin en az % 30’u İngilizce olarak sunulmaktadır. Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları ile uyumlu olarak, sunulan dersler özellikle kamu yönetimi, yerel yönetimler, örgüt teorileri, kamu politikaları, siyasal kuram, siyaset sosyolojisi, kent ve çevre sorunları alanlarında odaklanmaktadır.  YÖK tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları her sınıf için şimdilik yüzer öğrencidir. Bölüm 2010-2011 öğretim yılından itibaren yabancı dil destekli eğitime geçmiştir. İngilizce yeterliliği olmayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almaktadırlar. Bölümde “Siyaset ve Sosyal Bilimler”, “Yönetim Bilimleri”, “Kentleşme ve Çevre Sorunları” ve “Hukuk Bilimleri” olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümün öğretim politikaları arasında seçmeli ders imkanlarını genişleterek öğrencinin istediği yönde gelişmesine izin vermek hedefi bulunmaktadır.   Bölümümüzün amacı siyasal ve yönetsel teori ve uygulamalara ilişkin nitelikli bilgi üretmek, alana ilişkin bilgiyi öğrencilerimize aktararak nitelikli bilimci ve uygulamacı yetiştirmektir. Misyonumuz alanında bilimsel üretimiyle ve yetiştirdiği öğrencisiyle önde gelen saygın bir kurum olmak, öğrencisinde gururla taşıyacağı bir aidiyet duygusu yaratmaktır. Vizyonumuz alanında ülkenin en güçlü bölümlerinden biri olmaktır.