Hakkımızda

Hakkımızda

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1994 yılında “Kamu Yönetimi” adıyla kurulmuş ve 2002 yılında “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” adını almıştır. Bölüm 2012-2013 yılı itibarıyla alanında İstanbul ve Ankara’daki köklü üniversitelerden hemen sonra en yüksek taban puanı ile öğrenci alan bölümlerden bir tanesidir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu halen iki profesör, altı doçent ve beş doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam on üç öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarında, toplam 1098 öğrenciye lisans öğretimi verilmektedir.

Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları ile uyumlu olarak, sunulan dersler özellikle kamu yönetimi, yerel yönetimler, örgüt teorileri, kamu politikaları, siyasal kuram, siyaset sosyolojisi, kent ve çevre sorunları alanlarında odaklanmaktadır. YÖK tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları her sınıf için şimdilik yüzer öğrencidir.

Bölüm 2010-2011 öğretim yılından itibaren yabancı dil destekli eğitime geçmiştir. İngilizce yeterliliği olmayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almaktadırlar. Her iki programda da derslerin en az % 30’u İngilizce olarak sunulmaktadır ve öğrencilerin almaları gereken toplam 240 AKTS ders yüklerinin en az 72 AKTSlik kısmını İngilizce olarak almaları zorunludur.

Bölümde “Siyaset ve Sosyal Bilimler”, “Yönetim Bilimleri”, “Kentleşme ve Çevre Sorunları” ve “Hukuk Bilimleri” olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu dört ana bilim dalında bir doktora ve üç yüksek lisans programı lisansüstü eğitiminde verilmektedir. Bölümün öğretim politikaları arasında seçmeli ders imkânlarını genişleterek öğrencinin istediği yönde gelişmesine izin vermek hedefi bulunmaktadır.

Bölümümüzün amacı siyasal ve yönetsel teori ve uygulamalara ilişkin nitelikli bilgi üretmek, alana ilişkin bilgiyi öğrencilerimize aktararak nitelikli bilimci ve uygulamacı yetiştirmektir. Bölüm mezunlarımız okul sonrası için akademik hayata devam edebilecekleri gibi kamuda A kadro olarak anılan kaymakamlık, müfettişlik, denetmenlik ve diğer uzmanlıklar gibi kadrolarda da istihdam edilebilirler. Buna ek olarak almış oldukları eğitim sayesinde özel sektör için de aranan adaylar olabilmektedirler.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors