Çift Anadal Komisyonu

  • Arş. Gör. Nahide Işıl ÇETİNKAYA
    Araştırma Görevlisi

    isil.cetinkaya@kocaeli.edu.tr
    +90(262)303 16 09
    Ayrıntılı Bilgi


Çift Anadal Komisyonu Görevleri

Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek.