Farabi Koordinatörlüğü

  • Arş. Gör. Cihan Necmi GÜNAL
    Araştırma Görevlisi

    cihan.gunal@kocaeli.edu.tr
    +90(262)303 1606
    Ayrıntılı Bilgi


Farabi Koorinatörlüğü Görevleri

Bölüm Başkanlığımız bünyesinde Farabi Değişim Programı ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yönetmek ve yürütmekle birlikte öğrencilerimizin karşı üniversitede almış oldukları ders eşleştirmelerini gerçekleştirmekle görevlidir.