Farabi Koordinatörlüğü

 • Doç. Dr. Kemal AYDIN
  Anabilim Dalı Başkanı

  kemal.aydin@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1757
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Halil PEÇE
  Araştırma Görevlisi

  halil.pece@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1772
  Ayrıntılı Bilgi


Farabi Koorinatörlüğü Görevleri

Bölüm Başkanlığımız bünyesinde Farabi Değişim Programı ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yönetmek ve yürütmekle birlikte öğrencilerimizin karşı üniversitede almış oldukları ders eşleştirmelerini gerçekleştirmekle görevlidir.