İntibak Komisyonu

 • Doç. Dr. Örgen UĞURLU
  Öğretim Üyesi

  orgen.ugurlu@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1602
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Hasan YAZICI
  Öğretim Üyesi

  hasan.yazici@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1600
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Marco BOSCHELE
  Bölüm Başkan Yardımcısı

  marco.boschele@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Dr. Günay GÖNÜLLÜ
  Araştırma Görevlisi

  gunay.aydin@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1607
  Ayrıntılı Bilgi


İntibak Komisyonu Görevleri

YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim
görmüş ve üniversitemize geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.