İntibak Komisyonu

 • Doç. Dr. Oktay KOÇ
  Öğretim Üyesi

  oktay.koc@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 04
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Günay GÖNÜLLÜ
  Araştırma Görevlisi

  gunay.aydin@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1607
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Nahide Işıl ÇETİNKAYA
  Araştırma Görevlisi

  isil.cetinkaya@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 09
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Halil PEÇE
  Araştırma Görevlisi

  halil.pece@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1772
  Ayrıntılı Bilgi


İntibak Komisyonu Görevleri

YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim
görmüş ve üniversitemize geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.