Mevlana Koordinatörlüğü

  • Arş. Gör. Murat COŞKUNER
    Araştırma Görevlisi

    murat.coskuner@kocaeli.edu.tr
    +90(262)303 17 72
    Ayrıntılı Bilgi


Mevlana Koordinatörlüğü Görevleri

Mevlana Değişim Programı kapsamındaki  tüm organizasyon ve çalışmaları Bölüm Başkanlığı adına yürütmek.