Staj Komisyonu


Staj Komisyonu Görevleri

Staj Komisyonu; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının onayı ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığının ilgili taraf ile yapmış olduğu öğrenci staj programına kabul edilecek öğrencileri değerlendirme ve belirlemekle görevlidir.