Yatay Geçiş Komisyonu

 • Doç. Dr. Örgen UĞURLU
  Öğretim Üyesi

  orgen.ugurlu@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1602
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Hasan YAZICI
  Öğretim Üyesi

  hasan.yazici@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1600
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Marco BOSCHELE
  Bölüm Başkan Yardımcısı

  marco.boschele@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Maksud Emre MÜLAZIMOĞLU
  Araştırma Görevlisi

  maksud.mulazimoglu@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1662
  Ayrıntılı Bilgi


Yatay Geçiş Komisyonu Görevleri

Fakültemize yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin :

 • Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek,
 • Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yatay geçiş başvuruları onaylanan öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.