Yatay Geçiş Komisyonu

 • Arş. Gör. Halil PEÇE
  Araştırma Görevlisi

  halil.pece@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1772
  Ayrıntılı Bilgi


Yatay Geçiş Komisyonu Görevleri

Fakültemize yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin :

 • Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek,
 • Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yatay geçiş başvuruları onaylanan öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.