Doktora Yeterlilik Komitesi

  • Arş. Gör. Halil PEÇE
    Araştırma Görevlisi

    halil.pece@kocaeli.edu.tr
    +90(262)303 1772
    Ayrıntılı Bilgi


Yeterlilik Komitesi Görevleri

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurabilir.