Doktora Yeterlilik Komitesi


Yeterlilik Komitesi Görevleri

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurabilir.