Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DOĞAN
Başkan

erkan.dogan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 11 66


Dr. Öğr. Üyesi Cengiz SUNAY
Üye

cengiz.sunay@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 63

Dr. Öğr. Üyesi DemoKaan DEMİREL
Üye

demokaan.demirel@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303Yatay Geçiş Komisyonu Görevleri


Fakültemize yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin :

Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek,

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yatay geçiş başvuruları onaylanan öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors